“Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması”, “Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev ve plaj giyimi ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMANIN AMACI

  • Özelde Denizli olmak üzere, Türkiye genelinde ev ve plaj giyimi sektörünün ihracatını artırmak,
  • Ev ve plaj giyimi sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
  • Sektördeki motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
  • Denizli’de ihraç edilebilir ürün çeşitliliğini arttırarak, uluslararası pazarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkaran ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak,
  • Sektöre yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
  • 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşecek altyapıyı oluşturmaktır.