DENİB 7. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ: DENİB 7. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI
 2. YARIŞMA HAKKINDA

“Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması”, “Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev ve plaj giyimi ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

 1. YARIŞMANIN AMACI
 • Özelde Denizli olmak üzere, Türkiye genelinde ev ve plaj giyimi sektörünün ihracatını artırmak,
 • Ev ve plaj giyimi sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
 • Sektördeki motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
 • Denizli’de ihraç edilebilir ürün çeşitliliğini artırarak, uluslararası pazarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkaran ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak,
 • Sektöre yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
 • 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşecek altyapıyı oluşturmaktır.
 1. YARIŞMANIN BAŞVURU KRİTERLERİ
 • Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ve/veya tasarım bölümlerinde okumak ya da mezun olmak, tasarım meslek yüksekokullarının tasarım bölümleri ve/veya en az 2 yıllık tasarım sertifika/diploma programında okumak ya da mezun olmak şartlarını sağlayan kişiler, yarışmaya katılabilir.
 • 18 ve 30 yaş arası gerçek kişi(01.01.1989 doğumlu, 30 yaşından gün almamış olan) olmak şartı vardır.
 • T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olup yurtiçi ve yurtdışında okuyan ya da mezun olan; aynı zamanda yukarıdaki koşulları sağlayan kişiler katılabilir.
 • Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa DENİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • DENİB tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir işbirliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.
 • Denizli İhracatçılar Birliği’nin herhangi bir çalışanı, birinci dereceden yakın akrabaları, jüri üyelerinin birinci derece yakınları ve adına kayıtlı firması, markası olan jüri üyelerinin çalışanları yarışmaya katılım sağlayamaz.
 • Yarışmaya grup halinde katılım sağlanamaz.
 1. YARIŞMANIN KAPSAMI

“7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması”nda ilan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam 4 ödül olmak üzere; 1.’lik, 2.’lik, 3.’lük ödülü ve jüri özel ödülü verilmektedir.

 1. YARIŞMANIN TEMASI: DOĞAYA DOKUNUŞ

Bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevre üzerinde bırakacağı etkilerin önemli bir bölümü, tasarım aşamasında ortaya çıkar. Yüksek kalitede, uzun süre kullanılabilir tasarımların oluşması, sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanılmasına ve doğanın kendini yenilemesine olanak sağlayacaktır.

Tasarımda sürdürülebilirlik yaklaşımı, hammaddeden üretime kadar tamamen organik ve ekolojik dengenin korunmasını kolaylaştıracak unsurlardan oluşan fonksiyonel tasarımları içerir. Temelinde son kullanıcının ve moda endüstrisi çalışanlarının bilinçli üretim ve tüketimin aktif hale getirilmesi koşullarına gösterilen özen vardır. Tasarımlarda özünü doğadan alan, doğaya saygı duyan, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin izleri yer alır.

Doğaya dokunuş, tasarımda sürdürülebilirlik, hammaddeden üretime kadar tamamen organik ve ekolojik dengenin korunmasını kolaylaştıracak unsurlardan oluşan fonksiyonel tasarımları içerir.

 1. YARIŞMA İÇERİĞİ: Yarışmada, “Ev Giyimi” ve “Plaj Giyimi” tasarımlarından oluşan tasarımlar sunulacaktır.

– Ev Giyimi (Bornoz, Rahat Günlük Ev Kıyafetleri, Gecelik, Pijama vb.)
– Plaj Giyimi (Mayo hariç mayo üzerine giyilebilen her türlü kıyafet ve beraberindeki aksesuarlar.)

Her tasarımcı, yarışmaya “1 bayan ve 1 erkek ev giyimi” tasarımları ile “1 bayan ve 1 erkek plaj giyimi” tasarımları olmak üzere toplam 4 ayrı tasarımdan oluşan tek bir dosya sunmalıdır.

 1. YARIŞMA BAŞVURUSU İÇİN DİJİTAL ORTAMDA YÜKLENMESİ GEREKENLER:

Yarışma başvuruları, dijital ortamda internet üzerinden yapılacaktır. Proje sahiplerinin başvuru sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri, sisteme PDF formatında taratarak yüklemeleri gerekmektedir.

 • Tasarım Yarışması Fotoğraflı ve Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan)
 • Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan)
 • Öğrencinin okuduğu okuldan alınan güncel tarihli, ıslak imzalı, kaşeli Öğrenci Belgesi (E-devlet çıkışlı resmi öğrenci belgesi de kabul edilecektir)
 • Mezun ise diploması
 • Çalışıyor ise iş yerinden alınan çalışma belgesi
 • Fotoğraflı Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Proje Paftaları

Proje Paftaları:

Proje sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda, kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Yarışma Sekretaryası ve DENİB sorumlu değildir.
 • DENİB gerekli olabilecek diğer tüm belge ve bilgileri isteyebilir.
 • Ödül kazanan proje sahibi talep edilen evrakları göndermez ise ödüle ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Hikaye Paftasında, koleksiyonda kullanılacak temaya yaklaşım metni maksimum 1500 (boşluklu) karakter ile ifade edilmeli ve ilham alınan görsellere yer verilmelidir.

Artistik Çizim Paftasında, ön-arka artistik çizimlere, renk ve kumaş detaylarına yer verilmelidir.

Teknik Çizim Paftasında, her bir tasarımın ön-arka teknik çizim çözümlemeleri, giysi teknik detaylarına ve malzeme bilgilerine yer verilmelidir.

Tüm paftalar,50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak hazırlanmalıdır. Başvuru aşamasında tüm paftaların tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru dosyası; PDF formatında hazırlanmalı, çözünürlüğü 150 DPI, 24 bit renk derinliğine sahip olmalı, 50 MB’ı geçmemeli ve yarışmanın internet sitesinde bulunan “dijital başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.

Her paftanın sol üst köşesinde sadece sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır. Yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

Başvuruda toplamda 5 adet pafta yer almalıdır.

 1. YARIŞMA AŞAMALARI:

1.Aşama: Online Eleme

Online eleme aşamasında; tüm başvurular aşağıda belirtilen eleme kriterlerine göre jüri üyeleri tarafından incelenerek değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda mülakat ve bilgilendirme toplantısına katılma hakkı kazanan 20 proje belirlenecektir.

  • Temaya uygunlukları,
  • Malzeme kullanım biçimleri,
  • Anlatım ve sunum yeterlilikleri,
  • Yaratıcılık, fonksiyonellik ve yenilikçilik düzeyleri,
  • Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması,
  • Denizli tekstil firmalarınca üretilen ve ürünlerinde kullanılan havlu dokuma, bez dokuma ve örme kumaşların tasarımlarda kullanılması tercih sebebidir. Burada amaçlanan, şehrin ihracatına ve sektörde faaliyet gösteren firmalarına katkı sağlamak, onların müşterilerine koleksiyon sunmalarına yardımcı olmaktır.

2. Aşama: Mülakat ve Bilgilendirme

Online eleme aşaması sonucunda, jüri üyeleri tarafından belirlenen 20 yarışmacı, Denizli’de gerçekleştirilecek mülakat toplantısına katılacaktır. Yüz yüze mülakat ve değerlendirme sürecinden sonra üretim aşamasına geçecek 10 asil ve 3 yedek proje belirlenecektir.(Mülakat toplantısına herhangi bir nedenle katılamayan proje sahibi yarışmadan elenecektir.)

Üretimi yapılacak 10 projenin sahibi yarışmacılar ile üretici firmalar eşleştirilecek, üretim süreci planlaması yapılacaktır.

3.Aşama: Üretim Süreci
Final elemesine katılmaya hak kazanan 10 yarışmacı, moderatör öncülüğünde ve mentorlar eşliğinde belirlenen tarihlerde üretimlerini tamamlayacaklardır.

4.Aşama: Final Eleme
Yarışma jürisi, tasarımları üretilen 10 yarışmacının çalışmalarını değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanacak ilk üç finalisti ve jüri özel ödülü sahibini belirleyecektir.

 1. GENEL AÇIKLAMALAR

Yarışmaya katılacak eser sahipleri online başvuru için 26 Haziran 2019 tarihi saat 17.00’ye kadar web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak dijital ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Online elemede yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkartılabilir. Paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 haneli rumuz yer almalıdır.

Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa DENİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma ekip katılımlarına açık değildir, şartnamede belirtilen bireysel başvuru koşullarının tümü sağlanmalıdır.

Her yarışmacı, ev giyiminden1 erkek ve 1 kadın ile plaj giyiminden 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 4 tasarım sunmak zorundadır.

Jüri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 1 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın) ve yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

Jüri üyeleri DENİB tarafından oluşturulacak olup, DENİB zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

DENİB, eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma ve yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

11.YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME ESASLARI

 • Tasarımcının yaratıcılık düzeyi
 • Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği
 • Ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilir olması ve uygulanabilirliği
 • Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu
 • Ürünün katma değerini artırıcı, teknik özelliklerini geliştirici ve fonksiyonel olma özelliği
 • İhraç edilebilir ve günlük hayatta giyilebilir olma özelliği
 • Ürünün yarışma genel konseptine uygun olması
 • Kullanılan aksesuarların tasarımlarla uyumu
 • Denizli tekstil firmalarınca üretilen ve ürünlerinde kullanılan havlu dokuma, bez dokuma ve örme kumaşların tasarımlarda kullanılması tercih sebebidir. Burada amaçlanan, şehrin ihracatına ve sektörde faaliyet gösteren firmalarına katkı sağlamak, onların müşterilerine koleksiyon sunmalarına yardımcı olmaktır.

12.YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Kazananların isimleri yarışma internet sitesinde duyurulacak, dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.
Yarışmacılar, DENİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.

13.ÖDÜLLER
Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projelerin dereceleri ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına, iş bu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ödül töreninden itibaren 1 (bir) ay içinde yarışmacıya banka havalesi ile yatırılacaktır.

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 7.500 TL
Jüri Özel Ödülü: 5.000 TL
**DENİB yukarıda belirtilen tüm ödüllerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

AYRICA İLK ÜÇ İÇİN:

 • Patent Tescil İmkanı
 • Online İngilizce Eğitimi İmkanı
 • Staj İmkanı (Öğrenciler İçin)

Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın) ve yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

YURT DIŞI TASARIM BURSU

 • Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nda dereceye giren (ilk 3) yarışmacılar; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 2008/2 sayılı Tasarım Desteği hakkında, tebliğ kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylaması halinde yurtdışı eğitim hakkı kazanır. Söz konusu tebliğin ilgili bölümü aşağıda sunulmuştur.

“2008/2 Sayılı Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler, mevzuatta yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar.  Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben mevzuatta yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen iş birliği kuruluşuna başvururlar. İlgili iş birliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi mevzuatta yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.”

 • Ayrıca yurtdışı eğitim hakkı kazanan yarışmacının yurtdışı eğitime başlayabilmesi için, Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde talep edilen yabancı dil yeterlilik belgesinin, yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
 • Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, DENİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

14.YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın Duyurusu
25 Nisan 2019

Online Başvuruların Başlaması
25 Nisan 2019

Son Başvuru Tarihi
26 Haziran 2019

Online Jüri Elemesi
13-22 Temmuz 2019

İlk 20’nin Duyurusu
24 Temmuz 2019

Mülakat ve Bilgilendirme Toplantısı, Üretim Süreçleri Planlaması-DENİZLİ
27 Temmuz 2019

Üretim Süreci
01 Ağustos – 20 Eylül 2019

Genel Fitting ve Katalog Çekimleri
04 – 05 Ekim 2019

Final ve Ödül Töreni-DENİZLİ
1 Kasım 2019

DENİB yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılacaktır.

DENİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik, sisteme yüklenmiş olan projelerin herhangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.

15.FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Jüri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan DENİB/Genel Sekreterlik/Jüri ve Organizatör sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

Dereceye giren tasarımlar, DENİB Yarışma Sekretaryası’nın arşivinde muhafaza edilir; yarışmacılar DENİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.

Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.

Tasarım Yarışmasında yer alacak tasarımlar hakkında üçüncü şahıslar tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle DENİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler Tasarım Yarışması’na başvuruda bulunmuş kişi tarafından müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda Tasarım Yarışması’nı düzenleyen DENİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

DENİB, Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde DENİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği DENİB’e derhal bildirmeleri zorunludur.

Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Yarışmaya katılan tüm kişiler, EK1.Taahhütname/Başvuru Formu ile (şartname ekinde yer alan) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

Taahhütnamenin/Başvuru Formunun kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve DENİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve DENİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında DENİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Caddesi No:115 Yenimahalle (06560) Ankara adresine başvurabilirler.

Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Denizli İhracatçılar Birliği, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Yarışmaya sunulan paftalar, ödül töreni yapıldıktan sonra 15 iş günü içerisinde bizzat yarışma başvurusunda bulunan ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından Yarışma Sekretaryasına yapılacak yazılı talep çerçevesinde geri alınabilir. DENİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez. 15 iş günü sonrasında gelen iade talepleri değerlendirilmeyecektir.

Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı’nın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin Denizli İhracatçılar Birliği’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, DENİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

Serbestçe belirlenen ve DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyesinin bundan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.

Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini lisans veya devir alanlardan istemek hakları saklıdır.

DENİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin DENİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için DENİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

DENİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, DENİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı DENİB’in takdirindedir.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar DENİB, TİM, Ticaret Bakanlığı, Jüriyi ve Organizatörü bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.

Yarışmayı açan kuruluşun ve herhangi bir çalışanının ve jüri üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz.

Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. DENİB şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde, web sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayınlanır ve yarışmaya katılanlar güncel şartnamede yazan koşullar ile sorumlu olurlar.

İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul/ Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

16.DİĞER HUSUSLAR

Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

DENİB gerekli görünen hallerde yarışmacılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.

DENİB, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, yarışmacılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. DENİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve/veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği “Türkiye Tasarım Haftası” etkinliklerinde, DENİB’in sergilenmeye değer bulduğu projeleri temsil etmek üzere proje sahipleri söz konusu organizasyona davet edilebilir.

Organizasyon Sekretaryası

Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

ARGE, Eğitim ve Organizasyon Şubesi

+90 258 274 66 88 (Dahili 113)

Yarışma Sekretaryası ve Belge Gönderim Adresi:

İletişim Bilgileri

AFK İletişim Danışmanlık LTD.ŞTİ. Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sokak Bimar Plaza Kat:4 Daire:14 No:38 Beşiktaş 4394 İstanbul/TÜRKİYE
Telefon :  +90 212 288 62 55
Mobil    : +90 539 523 40 85

 

EK1. TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU (FOTOĞRAF)

RUMUZ: __________________________________________________________________

DENİB EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU

Denizli Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından ulusal düzeyde düzenlenen “7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması” şartnamesinde belirtilen şartları dikkatle okuduğumu, katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, tasarımın daha önce ticarileşmediğini ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik DENİB tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, projemin sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje önerilerimin kitap haline getirilmesine, PowerPoint sunumlarımın CD haline getirilmesine ve dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlar ile ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi, işbirliği kuruluşlar tarafından daha önce düzenlenen aynı sektördeki tasarım yarışmalarının herhangi bir kategorisinde birinci olmadığımı ve ödül almadığımı, Ek2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu şartlarını kabul ettiğimi, aksi halin tespiti durumunda diskalifiye edilmeyi kabul edeceğimi bu belge ile beyan ediyorum.

Yarışmaya katılım sağlamak üzere göndermiş olduğum “……………………………………” adlı proje şahsıma ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları şahsıma aittir. Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma ait olduğunu bu belge ile kabul ederim.

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                                    :

Doğum Tarihi ve Yeri                        :

T.C. Kimlik No                                :

Öğrenim Gördüğü Üniversite/Bölüm:

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres  :

E-posta:

Telefon:

GSM      :

Faks       :

 

BANKA BİLGİLERİ

(Ödüle hak kazanılması halinde ödül tutarının yatırılması istenen banka bilgileri)

Hesap sahibinin adı:

Banka adı                  :

Şube adı                    :

Şube kodu                :

Hesap No                  :

Iban No                     :

İmza                           :

Tarih                          :

 

EK2. 6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA/BiLGiLENDiRME FORMU

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği

Denizli İhracatçılar Birliği

Adres: Akhan Mah.246 sokak No: 8 Pamukkale – DENİZLİ

 

(1)2. Kişisel verilerin işlenme amacı, kapsamı ve süresi

Kişisel verileriniz; DENİB Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Şartnamesinin 10.md. belirtilen kişisel veriler, şartnamede açıklanan amaçlara uygun olarak ve başvuru konusu ile sınırlı olmak üzere; katılımcının tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, iletişimin sağlanması amacıyla mevzuat gereği temin edilerek veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, bunların muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

DENİB veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

DENİB, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu şartnamenin  “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Bu kapsamda kişisel verilerim, DENİB’in faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığı, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığı yurtiçi/yurtdışı firmalarla paylaşılabilir.

Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, DENİB kişisel verileri yalnızca işbu şartnamede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurabilir.

DENİB işbu Kişisel Verilerin Korunması’nda her zaman değişiklik yapabileceğini ve DENİB’in yaptığı değişiklikler sitesi üzerinden bildirilebileceğini kabul ederim. Bu sebeple güncel versiyona ilgili internet sitesinden takip edeceğimi kabul ederim.

(1)3. Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla aktarılabileceği

Katılımcının Kişisel verilerinin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi

– DENİB Yönetim Kurulu üyeleriyle,

– DENİB’nin7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve Şubeleri ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları,

– DENİB Üst kuruluşları ve İdari birimlerle, Diğer bağlı kuruluşlarla,

– İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle,

– DENİB üyeleriyle.

Katılımcının Kişisel verilerinin hangi amaçla aktarılabileceği

Katılımcı, kişisel verilerinin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına açık rızasının olduğunu kabul etmektedir:

– Kanun hükmü: Katılımcıya ait kimlik ve öğretim durumu ve şartnamede belirtilen hususlarda kişisel bilgilerinin kanun gereği tutulması.

– İletişimin sağlanması: İletişim kurulması için adres bilgilerinin kaydedilmesi.

– Hakkın tesisi, korunması, kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin yarışma konusu mevzuattan kaynaklanacak olası hukuki başvurmalar nedeniyle dava zamanaşımı boyunca saklanması

– Meşru menfaat: Katılımcıya ödül verilmesi amacıyla veri işlenmesi.

(1)4. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın hukuki sebebi

Katılımcıya ait kişisel veri toplamanın hukuki sebebi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıdır.

(2) Veri sorumlusuna başvuru

Katılımcı, KVKK belirtilen haklar kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusuna bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu’na iletebilir.

Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;

 1. a) İsim, soyisim ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca “T.C.”) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, K.K.T.C. vatandaşları için K.K.T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu. Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

(3) Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

İşbu bilgilendirme yazısı şartnamenin eki niteliğindedir. İşbu aydınlatılma yazısında belirtilen hak ve sorumluluklar veri sahibi kişi tarafından anlaşılmış olarak tamamen kendi rızasıyla şartnamede belirtilen kişisel verilerini verdiğini teyit etmek üzere kişisel veri sahibi katılımcı tarafından aşağıdaki imza ile onaylanmıştır.

Okudum, bilgi edindim ve verilerimin Denizli İhracatçılar Birliği tarafından işlenmesine, kullanılmasına ve ilgili kişilerle paylaşılmasına muvafakatim vardır.

Adı Soyadı :……………………………..

İmza       :……………………………..

Tarih      :………………………………