Tema

Bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevre üzerinde bırakacağı etkilerin önemli bir bölümü, tasarım aşamasında ortaya çıkar. Yüksek kalitede, uzun süre kullanılabilir tasarımların oluşması, sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanılmasına ve doğanın kendini yenilemesine olanak sağlayacaktır.

Tasarımda sürdürülebilirlik yaklaşımı, ham maddeden üretime kadar tamamen organik ve ekolojik dengenin korunmasını kolaylaştıracak unsurlardan oluşan fonksiyonel tasarımları içerir. Temelinde son kullanıcının ve moda endüstrisi çalışanlarının bilinçli üretim ve tüketimin aktif hale getirilmesi koşullarına gösterilen özen vardır. Tasarımlarda özünü doğadan alan, doğaya saygı duyan, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin izleri yer alır.

Doğaya dokunuş, tasarımda sürdürülebilirlik, ham maddeden üretime kadar tamamen organik ve ekolojik dengenin korunmasını kolaylaştıracak unsurlardan oluşan fonksiyonel tasarımları içerir.